چراغ جادو

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 

حکايت شاه کليد

جواني نزد شيخ حسنعلي نخودکي اصفهاني آمد و گفت سه قفل در زندگي ام وجود دارد و سه کليد از شما مي خواهم.
قفل اول اينست که دوست دارم يک ازدواج سالم داشته باشم.
قفل دوم اينکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.
قفل سوم اينکه دوست دارم عاقبت بخير شوم.
شيخ نخودکي فرمود براي قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان. براي قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان. و براي قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.
جوان عرض کرد: سه قفل با يک کليد؟؟!

شيخ نخودکي فرمود نماز اول وقت شاه کليد است!